Privacy

InternationalModelNetwork.com (dalej IMN) przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich gości i użytkowników. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone w celu poinformowania użytkowników o obowiązujących procedurach ochrony prywatności.

Dane osobowe są starannie przetwarzane i zabezpieczane.
Ogólnie rzecz biorąc, mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez ujawniania nam swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się podać informacje dobrowolnie, wykorzystamy je zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Podczas gromadzenia danych osobowych użytkownika IMN stara się zapewnić mu jak najbardziej osobistą usługę. Ponieważ wiemy więcej o Tobie poprzez rejestrację online, IMN może zapewnić Ci lepszą obsługę.

Usługi IMN
IMN pomaga modelkom i fotografom w rozwoju ich kariery w branży mody.

Zakres stosowania
Niniejsze zasady i warunki mają zastosowanie do osób odwiedzających strony internetowe IMN.

Dane osobowe
Na stronie internetowej IMN mają Państwo również możliwość dobrowolnej rejestracji i/lub zgłoszenia się do usług oferowanych przez IMN. Aby zarejestrować się i/lub zarejestrować na stronach internetowych, należy podać swoje dane osobowe zgodnie z żądaniem.

Specyfikacja przeznaczenia
Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez IMN do wykonywania usług, które oferuje, a na które zarejestrowaliście się Państwo i/lub subskrybowaliście na stronie internetowej. Oznacza to, że IMN może dostarczyć Twoje dane do swoich firm, jeśli spełniasz wymagania profilu wymaganego przez klientów.

Ponadto, Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez IMN do badań rynku wewnętrznego i zadowolenia klientów, do celów marketingu bezpośredniego, do informowania Cię o swoich usługach i do wysyłania Ci swoich biuletynów.

Bez Państwa wyraźnej zgody IMN nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim w celu prowadzenia przez nie bezpośrednich działań marketingowych.

Dostęp, korekta, usuwanie i ustawienia
Możesz przeglądać i zmieniać swoje dane online 27/7 po zalogowaniu się za pomocą naszych danych konta.

Automatyczne gromadzenie danych
Podobnie jak wiele innych stron internetowych, ta strona internetowa automatycznie gromadzi pewne nieidentyfikowalne informacje o użytkownikach strony internetowej, na przykład, adres IP komputera, adres IP dostawcy usług internetowych, datę i godzinę dostępu do strony internetowej, adres internetowy strony internetowej, z której łączysz się bezpośrednio z naszą stroną internetową, system operacyjny, którego używasz, części strony internetowej, które odwiedzasz, strony internetowe, które odwiedziłeś i informacje, które przeglądałeś, oraz materiały, które przesyłasz lub pobierasz z tej strony.

Te informacje techniczne są wykorzystywane do celów administracji strony internetowej i systemu oraz do dalszego ulepszania strony. Te informacje techniczne mogą być przekazywane osobom trzecim i mogą być trwale przechowywane do wykorzystania w przyszłości. Cookies - strona korzysta z "cookies", technologii, która instaluje informacje na komputerze użytkownika strony internetowej, aby umożliwić stronie rozpoznanie przyszłych wizyt na tym komputerze.

Pliki cookie zwiększają przyjazność strony dla użytkownika. Na przykład, informacje uzyskane za pomocą plików cookie są wykorzystywane do rozpoznania użytkownika jako poprzedniego użytkownika strony internetowej, do śledzenia jego aktywności na stronie internetowej, do zaspokojenia jego potrzeb, do zapewnienia spersonalizowanej strony internetowej i informacji na jego użytek, do automatycznego przekazywania formularzy online z danymi osobowymi użytkownika oraz do ułatwiania odwiedzania naszej strony internetowej w inny sposób.

Reklamy, które mogą pojawić się na stronie internetowej mogą również zawierać pliki cookie lub inne technologie. Reklamy te mogą być dostarczane przez zewnętrzne firmy reklamowe, a IMN nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookie lub inne technologie wykorzystywane w tych reklamach.

IMN nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystanie i ujawnienie informacji zebranych za pomocą takich plików cookie lub technologii. Jeśli Twoja przeglądarka na to pozwala, możesz zdecydować się na odrzucenie plików cookie, ale może to niekorzystnie wpłynąć na łatwość korzystania z witryny i możliwość korzystania z niektórych jej funkcji.

Google Analytics
IMN korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików cookie, aby pomóc IMN w analizie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla IMN oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

Jak wspomniano powyżej, można ustawić przeglądarkę internetową tak, aby ostrzegała użytkownika o umieszczeniu pliku cookie i całkowicie blokowała jego umieszczanie. Jednakże, użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich części Witryny.

Wykorzystane informacje
IMN może wykorzystywać dane nieosobowe do sporządzania raportów danych zagregowanych dotyczących danych demograficznych użytkowników witryny i korzystania z witryny, a następnie przekazywać te raporty stronom trzecim. Żadne z danych zawartych w tych sprawozdaniach nie jest w żaden sposób powiązane z tożsamością lub innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.

Prawa i obowiązki drugiej strony
Ruch (elektroniczny) pomiędzy drugą stroną a innymi użytkownikami Strony odbywa się na koszt i ryzyko drugiej strony. Druga strona powstrzyma się od postępowania sprzecznego z Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub holenderskim ustawodawstwem i/lub przepisami i będzie postępować zgodnie z tym, czego można oczekiwać od odpowiedzialnego i ostrożnego (online) użytkownika.

Inne sprawy
- IMN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w usługach (dostępie do), jeżeli jest to pożądane dla funkcjonowania usług (usług). Jeżeli takie zmiany bezpośrednio wpływają na sposób, w jaki druga strona uzyskuje dostęp i/lub korzysta z usług(-y), IMN jak najszybciej poinformuje drugą stronę o tych zmianach.
- IMN nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z czasową niedostępnością Witryny lub czasową niedostępnością Usług, wynikającą z zaniedbania, działania niezgodnego z prawem lub mogącą wynikać z innej podstawy prawnej.
- Strona zawiera odnośniki i/lub hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. IMN nie ponosi odpowiedzialności za treść/poprawność stron internetowych osób trzecich.
- Strona zawiera również pliki, które są dołączone wyłącznie w celach informacyjnych. IMN nie gwarantuje dokładności ani kompletności tego materiału, niezależnie od tego, czy pochodzi on od IMN czy od osób trzecich.
- Zbiór (tj. skład, treść i struktura) treści na tej stronie jest chroniony prawem autorskim. Żadna część tej kolekcji nie może być powielana i/lub udostępniana publicznie za pomocą druku, fotokopii, mikrofilmu lub innych środków bez uprzedniej pisemnej zgody IMN.
- Informacje na tej stronie zostały zebrane z największą możliwą starannością. Niemniej jednak IMN nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nie można czerpać żadnych praw z jego zawartości.
- Dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze serwery, aplikacje i bazy danych przed nieautoryzowanym dostępem i użytkowaniem. Robimy to za pomocą środków fizycznych, administracyjnych i technologicznych, aby chronić posiadane przez nas dane. Niestety, nikt nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Jeżeli mają Państwo szczególne obawy dotyczące przetwarzania niektórych danych osobowych, radzimy nie przesyłać tych informacji przez Internet.

Indeksowanie przez wyszukiwarki
Dane, które umieszczasz na swoim koncie lub profilu są domyślnie indeksowane i udostępniane przez zewnętrzne strony internetowe, takie jak wyszukiwarki internetowe. Dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i e-mail, są automatycznie filtrowane i mogą być wyszukiwane tylko przez starannie wybrane firmy.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności
IMN może od czasu do czasu, z różnych powodów, wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje do tego oświadczenia, które mogą mieć wpływ na przyszłe korzystanie przez użytkownika z witryny. Odbywa się to poprzez umieszczenie aktualnego oświadczenia o ochronie prywatności na stronie internetowej, w widocznym miejscu.
Nasze usługi i treść tego tekstu podlegają prawu holenderskiemu.